DigComp: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Polsce

DigComp

Rama kompetencji cyfrowych ECCC
Informacja i dane

identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu

Komunikacja i współpraca

komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa

Tworzenie treści cyfrowych

Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Bezpieczeństwo

ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie

Rozwiązywanie problemów

identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb

Cyfrowa Agenda dla EUROPY

Inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana w latach 2010-2020
DAE

Cyfrowa Agenda dla Europy (ang. Digital Agenda for Europe) jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020, która ustala cele dla wzrostu Unii Europejskiej (UE) do roku 2020.

Fundacja ECCC w porozumieniu z Komisją Europejską monitoruje za pomocą systemu ECCC kluczowe wskaźniki dla rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w programie monitorującym rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce zapraszamy do współpracy.

 • Kompetencje cyfrowe

  % osób nie posiada kompetencji cyfrowych (Polska, DESI 2019)

 • Korzystanie z internetu

  % nigdy nie korzystało z Internetu (Polska, DESI 2019)

 • Zatrudnienie

  % pracowników nie posiada umiejętności cyfrowych (Polska, DESI 2019)

 • Korzystanie z komputerów

  % osób korzysta z komputerów przy pracy (Polska, DESI 2019)

WIADOMOŚCI

Aktualności z cyfrowego świata

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia DigComp w Polsce

Krajowy punkt kontaktowy

Mamy nadzieję, że informacje przedstawione na niniejszej stronie przyczyniły się do uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy na temat kompetencji cyfrowych DIGCOMP.
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości zachęcamy do podjęcia kontaktu poprzez KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY, który działa w ramach współpracy z Komisją Europejską
Tel: +48 81 444 99 46
e-mail: info@digcomp.pl