DigComp: Europejskie ramy kompetencji cyfrowych

Ramy DigComp

Raporty Komisji Europejskiej - JRC (ENG) + wydania polskie (PL)
DigComp
DigComp
A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe
DigComp (PL) ECCC
DigComp (PL) ECCC
Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie
DigComp 2.0
DigComp 2.0
The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model
DigComp 2.0 (PL) PTI
DigComp 2.0 (PL) PTI
Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia
DigComp 2.1
DigComp 2.1
The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use
DigComp 2.1 (PL) ECCC
DigComp 2.1 (PL) ECCC
Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami (zastosowania
DigComp 2.2
DigComp 2.2
The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes
DigComp 2.2 (PL) ECCC w tłumaczeniu
DigComp 2.2 (PL) ECCC w tłumaczeniu
Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw
w tłumaczeniu na j.polski
DigComp Edu
DigComp Edu
European Framework for the Digital Competence of Educators – DigCompEdu
DigComp Edu (PL) ECCC
DigComp Edu (PL) ECCC
Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – DigCompEdu

DigComp

Europejska rama kompetencji cyfrowych
Informacja i dane

identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu

Komunikacja i współpraca

komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa

Tworzenie treści cyfrowych

Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Bezpieczeństwo

ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie

Rozwiązywanie problemów

identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb

WIADOMOŚCI

Aktualności z cyfrowego świata

Cyfrowa Agenda dla EUROPY

Inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana w latach 2010-2020
DAE

Cyfrowa Agenda dla Europy (ang. Digital Agenda for Europe) jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020, która ustala cele dla wzrostu Unii Europejskiej (UE) do roku 2020.

Fundacja ECCC w porozumieniu z Komisją Europejską monitoruje za pomocą systemu ECCC kluczowe wskaźniki dla rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w programie monitorującym rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce zapraszamy do współpracy.

 • Kompetencje cyfrowe

  % osób nie posiada kompetencji cyfrowych (Polska, DESI 2019)

 • Korzystanie z internetu

  % nigdy nie korzystało z Internetu (Polska, DESI 2019)

 • Zatrudnienie

  % pracowników nie posiada umiejętności cyfrowych (Polska, DESI 2019)

 • Korzystanie z komputerów

  % osób korzysta z komputerów przy pracy (Polska, DESI 2019)

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia DigComp w Polsce

Krajowy punkt kontaktowy DigComp

Mamy nadzieję, że informacje przedstawione na niniejszej stronie przyczyniły się do uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy na temat kompetencji cyfrowych DigComp.
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości zachęcamy do podjęcia kontaktu poprzez KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DigComp, który działa w ramach współpracy z Komisją Europejską
Tel: +48 81 444 99 46
e-mail: info@digcomp.pl