25 lutego 2016

Obszary i kompetencje

Kompetencje cyfrowe są określone poprzez 5 obszarów kompetencji:

1.Informacja i dane:

 1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych.
 2. Ocena danych, informacji i treści cyfrowych.
 3. Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi.

2.Komunikacja i współpraca:

 1. Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 2. Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 3. Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 4. Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Netykieta.
 6. Zarządzanie tożsamością cyfrową.

3.Tworzenie treści cyfrowych:

 1. Tworzenie treści cyfrowych.
 2. Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych.
 3. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji.
 4. Programowanie.

4.Bezpieczeństwo:

 1. Narzędzia służące ochronie.
 2. Ochrona danych osobowych i prywatności.
 3. Ochrona zdrowia i dobrostanu.
 4. Ochrona środowiska

5.Rozwiązywanie problemów:

 1. Rozwiązywanie problemów technicznych.
 2. Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych.
 3. Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych.
 4. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Pierwsze 3 obszary dotyczą kompetencji, które można powiązać z określonymi działaniami i zastosowaniami. Z drugiej strony obszary 4 i 5 (Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie problemów) są „przekrojowe”, ponieważ dotyczą każdego rodzaju działalności prowadzonej za pomocą środków cyfrowych. W szczególności elementy rozwiązywania problemów są obecne we wszystkich kompetencjach, ale zdefiniowano konkretny obszar, aby podkreślić znaczenie tego aspektu przy korzystaniu z technologii i praktyk cyfrowych.

Dla każdego z powyższych obszarów kompetencji została zidentyfikowana seria powiązanych kompetencji. W każdym obszarze ilość kompetencji waha się od minimum 3 do maksymalnie 6. Poszczególne kompetencje zostały ponumerowane, jednak ich kolejność nie jest powiązana z możliwością ich nabywania (poziomy biegłości przedstawione zostały w wymiarze 3). Pierwszą kompetencją w każdym obszarze jest zawsze kompetencja odnosząca się do aspektów technicznych. W poszczególnych kompetencjach wiedza, umiejętności i postawy zawierają procesy operacyjne jako składnik dominujący. Jednakże umiejętności techniczne i operacyjne zostały również zawarte w każdej z kompetencji.
Tabela 3 przedstawia obszary kompetencji (wymiar 1) i kompetencje (wymiar 2).