25 lutego 2016

Załącznik III: Wskaźniki rozwoju kompetencji cyfrowych

Osiągnięcie poziomu APrzejście z poziomu A do BPrzejście z poziomu B do C
Informacja
 • Rozumienie tego, czym jest wyszukiwarka.
 • Rozumienie, jak wykonać wyszukiwanie przy użyciu prostych zwrotów.
 • Rozumienie, jak zachowywać treści i informacje.
 • Rozumienie, które informacje są objęte prawem autorskim.
 • Zrozumienie, w jakim stopniu można ufać informacjom Internetowym.
 • Poznawanie i używanie efektywnych metod wyszukiwania.
 • Dowiadywanie się, w jaki sposób oceniać informacje i korzystanie z tych strategii.
 • Dowiadywanie się, w jaki sposób przechowywać pliki i treści oraz praktyczne korzystanie z tej wiedzy.
 • Rozumienie pojęć, jak prawa autorskie, copyleft i creative common
 • Poznawanie i wypróbowywanie szerokiego zakresu technik i strategii wyszukiwania.
 • Dowiadywanie się, w jaki sposób sprawdzać krzyżowo i filtrować informacje oraz korzystanie z tych strategii.
 • Poznawanie i wypróbowywanie szerokiego zakresu metod i narzędzi do porządkowania informacji.
 • Rozumienie istnienia różnych typów licencji i sposobów ich stosowania.
Komunikacja
 • Poznanie funkcjonowania różnych cyfrowych kanałów komunikacji.
 • Rozumienie, jak korzystać z kilku narzędzi komunikacji.
 • Uświadomienie sobie podstawowych zasad komunikowania się za pomocą środków cyfrowych.
 • Uświadomienie sobie, jak korzystać z technologii do celów współpracy z innymi.
 • Poznawanie i wypróbowywanie nowych sposobów komunikacji z innymi.
 • Poznawanie sposobów i regularne korzystanie z narzędzi do udostępniania innym plików i treści.
 • Regularne i jak najczęstsze korzystanie z narzędzi współpracy oraz dostrzeganie możliwości w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby.
 • Poznanie zakresu i możliwości korzystania z usług internetowych.
 • Poznanie zasad netykiety.
 • Poznawanie i wykorzystywanie szerokiego wachlarza narzędzi komunikacji i urządzeń.
 • Poznawanie narzędzi i urządzeń komunikacji i wypróbowywanie ich w kontekście odpowiednim do potrzeb i celów.
 • Poznanie szerokiej gamy urządzeń i narzędzi wymiany informacji oraz ustalanie, które z tych narzędzi i urządzeń najlepiej pasują do różnych potrzeb i celów.

 • Udział w aktywności obywatelskiej w świecie cyfrowym. Rozumienie różnic kulturowych.
Tworzenie treści
 • Poznanie różnych narzędzi, oprogramowania i pakietów do tworzenia treści.
 • Zrozumienie, jak używać prostych narzędzi
 • Rozumienie jak modyfikować treść.
 • Poznanie i wykorzystywanie różnych sposobów tworzenia treści przy pomocy narzędzi cyfrowych.
 • Poznanie narzędzi multimedialnych.
 • Rozumienie, w jaki sposób stosować licencje do utworzonych treści.
 • Poznanie narzędzi wspomagających tworzenie nowych programów lub aplikacji.
 • Wybór mniej znanych metod do tworzenia treści, i korzystanie z nich w kontekście odpowiednim do potrzeb i celów.
 • Poznanie i wykorzystywanie sposobów edycji i udoskonalania treści.
 • Poznanie i wykorzystywanie specjalistycznych metod łączenia istniejących treści, takich jak mash-up.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami licencji.
 • Nauka kodowania i programowania.
Bezpieczeństwo
 • Poznanie prostych metod zabezpieczeń (hasła, antywirus, unikanie wymiany informacji).
 • Rozumienie, w jaki sposób chronić siebie od uzależnień i szykanowania w Internecie.
 • Znajdowanie szczegółów informacji, które nie powinny być udostępniane w Internecie oraz możliwość nie robienia tego w praktyce.
 • Poznanie i zastosowanie różnych narzędzi ochrony urządzeń cyfrowych.
 • Poznanie wpływu technologii na środowisko.
 • Poznanie i wykorzystywanie różnorodnych metod ochrony oraz sposobu, w jaki odnoszą się do tożsamości internetowych.
 • Umiejętność zmiany ustawień zabezpieczeń i prywatności w Internecie, a także regularne ich monitorowanie i dostosowanie w razie potrzeby, a także sprawdzanie ich w odniesieniu do praktyki eksperckiej.
 • Posiadanie dostępu do materiałów eksperckich, które dotyczą szczegółowych zagadnień prywatności oraz możliwość ich zastosowania w praktyce.
 • Poznanie informacji o wpływie technologii na społeczeństwo.
Rozwiązywanie problemów
 • Wiedza, do kogo się zwrócić w przypadku wstąpienia problemy technicznego, kiedy coś nie działa lub nie może zostać wykonane.
 • Zrozumienie, jak różne technologie mogą wspomagać rozwiązywanie codziennych problemów.
 • Posiadanie dostępu do źródeł lub ośrodków, które wdrażają technologie cyfrowe, a także znajdowanie możliwości ich poznawania w zależności od osobistych potrzeb.
 • Posiadanie dostępu do źródeł lub ośrodków, które oferują doradztwo techniczne i umożliwiają indywidualne zdobycie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów technicznych.
 • Tworzenie własnej sieci ekspertów w celu zwracania się po pomoc.
 • Posiadanie dostępu do wielu porad eksperckich odnoszących się do nowych narzędzi, urządzeń, aplikacji, oprogramowania i usług, w celu zapewnienia możliwości ich poznania w odniesieniu do obecnych lub przyszłych potrzeb i celów.
 • Posiadanie dostępu do specjalistycznych porad technicznych, pokazujących, jak rozwiązać pojawiające się problemy techniczne, a także możliwość ich wykorzystania w praktyce.
 • Posiadanie dostępu do środków umożliwiających sprawdzenie własnych kompetencji oraz możliwość odniesienia do materia-łów aktualizujących obszary kompetencyjne zidentyfikowane jako słabsze.
 • Poznanie potencjału technologii w rozwiązywaniu złożonych i poznawczych problemów.