25 lutego 2016

Obszar 2: Komunikacja

Opis ogólny:

Komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

Kompetencje:

2.1  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
2.2  Dzielenie się informacjami i zasobami
2.3  Aktywność obywatelska on-line
2.4  Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
2.5  Netykieta
2.6  Zarządzanie tożsamością cyfrową

Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 22.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
Nazwa kompetencji i opisInterakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi cyfrowych i aplikacji, rozumienie w jaki sposób komunikacja cyfrowa jest realizowana, wyświetlana i zarządzana, rozumienie właściwych sposobów komunikowania się przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, odwoływanie się do różnorodnych formatów komunikacyjnych, dostosowywanie trybów komunikacji i strategii do konkretnych odbiorców.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię wchodzić w interakcje z innymi za pomocą podstawowych narzędzi komunikacyjnych (np. telefon komórkowy, VoIP, czat lub e-mail).Potrafię korzystać z kilku cyfrowych narzędzi do interakcji z innymi przy użyciu bardziej zaawansowanych funkcji narzędzi komunikacyjnych (na przykład telefon komórkowy, VoIP, czat, e-mail).Korzystam z szerokiej gamy narzędzi do komunikacji on-line (e-maile, czaty, SMS, komunikatory, blogi, mikro-blogi, SNS). Potrafię dopasować narzędzia cyfrowe i sposoby komunikacji do danego celu komunikacji. Potrafię dostosować format i sposoby komunikacji do moich odbiorców. Potrafię zarządzać różnymi rodzajami komunikacji.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyMa świadomość istnienia różnych środków komunikacji cyfrowej (np. e-mail , czat, VoIP, wideo-konferencje, SMS)
Wie, jak przechowywane i wyświetlane są wiadomości i e-maile
Zna funkcjonalność kilku pakietów oprogramowania do komunikacji
Zna korzyści i ograniczenia różnych środków komunikacji i dobiera najbardziej odpo-wiednie do kontekstu
Przykłady umiejętnościJest w stanie wysłać e-mail, napisać post na blogu, SMS
Jest w stanie znaleźć i skontaktować się ze znajomymi
Jest w stanie edytować informacje w celu udostępnienia ich na kilka sposobów (potrafi wysyłać e-mail z prezentacją na slajdach)
Potrafi ocenić swojego odbiorcę i potrafi dostosować do niego rodzaj środków komunikacji
Jest w stanie filtrować otrzymywaną komunikację (na przykład potrafi sortować wiadomości e-mail, zdecydować kogo śledzić na mikro-blogach, serwisach społecznościowych itp.)
Przykłady postawCzuje się pewnie w komunikacji i wyrażaniu się poprzez media cyfrowe
Ma świadomość kodeksu postępowania odpowiednio do kontekstu
Jest świadomy zagrożeń związanych z komunikacją on-line z nieznanymi osobami
Aktywnie angażuje się w komunikację on-line
Jest otwarty na dobór najbardziej odpowiednich środków komunikacji do danej sytuacji
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięUżywam czata lub forum dyskusyjnego, aby komunikować się z innymi studentami na moim roku.Używam czata do komunikowania się z innymi studentami, potrafię korzystać z czata grupowego i moderować go. W razie potrzeby używam technologii VoIP, aby porozmawiać z innymi studentami.Używam kilku narzędzi komunikacji do komunikowania się z innymi studentami (telefon komórkowy, VoIP, czat lub e-mail). Używam kilku funkcji VoIP, kiedy pracuję nad projektem z innymi studentami: potrafię użyć funkcji udostępniania ekranu, potrafię nagrać rozmowę i ją przesłać. Wiem, jakie narzędzie komunikacji wybrać w zależności od potrzeb i liczby odbiorców.
PracaPotrafię poradzić sobie z organizacją podróży oraz używam telefonu komórkowego i e-mail do komunikowania się z innymi.Kiedy zajmuję się organizacją podróży często używam telefonu komórkowego, ale także korzystam z poczty elektronicznej i VoIP do komunikacji z niektórymi osobami. Potrafię zorganizować dyskusję z większą liczbą uczestników korzystając z VoIP.Podczas podróży używam kilku narzędzi komunikacji (np. telefon komórkowy, VoIP, czat lub e-mail), potrafię zorganizować spotkanie przy użyciu VoIP używając różnych funkcji (plik, udostępnianie ekranu, nagrywanie rozmowy), potrafię także poprowadzić wideo-konferencję dla uczestników z odległych miejsc i moderować ją. Wiem, kiedy użyć VoIP, a kiedy narzędzi wideo-konferencji.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 22.2 Dzielenie się informacjami i zasobami
Nazwa kompetencji i opisUmiejętność dzielenia się z innymi lokalizacją i treścią znalezionych informacji, gotowość i umiejętność dzielenia się wiedzą, treściami i odniesieniami do źródeł, umiejętność działania jako pośrednik w przekazywaniu informacji, postawa proaktywna w odniesieniu do rozprzestrzeniania wiadomości, zawartości i źródeł, umiejętność stosowania cytatów i integrowania nowych informacji w istniejących zasobach wiedzy.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię udostępniać pliki i treści innym osobom za pomocą prostych środków technicznych (np. wysyłanie załączników do wiadomości e-mail, umieszczanie zdjęć w Internecie, itp.).Potrafię uczestniczyć w aktywności serwisów społecznościowych i społeczności on-line, gdzie przekazuję lub dzielę się wiedzą, treściami i informacjami.Potrafię uczestniczyć w aktywnej wymianie informacji, treści i zasobów z innymi za pośrednictwem społeczności internetowych, sieci i platform współpracy.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyZna korzyści (dla siebie i innych) z udostępniania treści i informacji innym osobom
Ocenia wartość udostępnianych zasobów i odbiorców, którym je udostępnia
Wie, w jakie treści, wiedza i zasoby mogą być publicznie udostępniane
Wie, jak i kiedy podawać źródło w odniesieniu do danej treści
Przykłady umiejętnościPotrafi sprawdzić prawo autorskie danych treści
Wie, jak udostępniać treści znalezione w Internecie (np. jak udostępnić wideo w portalu społecznościowym)
Wie, jak korzystać z mediów społecznościowych w celu promowania rezultatów swoich prac
Przykłady postawMa postawę proaktywną w odniesieniu do udostępnienia zasobów, treści i wiedzy
Ma wypracowaną własną opinię na temat praktyki udostępniania materiałów, korzyści, zagrożeń i ograniczeń
Ma wypracowaną opinię na temat praktyk autorskich Jest świadomy praw autorskich
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięKiedy odrabiam zadanie domowe, wysyłam je do prowadzącego jako załącznik do e-maila.Kiedy odrabiam zadanie domowe, używam portalu społecznościowego żeby poprosić kolegów by je przejrzeli, a następnie udostępniam je mojemu prowadzącemu.Używam kontaktów społecznościowych do udostępniania gotowych prac innym studentom. Upewniam się, że ich wkład jest odpowiednio zaznaczony przed oddaniem pracy prowadzącemu.
PracaUdostępniam dokumenty w wersji roboczej innym pracownikom w firmie, wysyłając je pocztą elektroniczną w postaci załączników.Udostępniam dokumenty w wersji roboczej innym pracownikom w firmie, czasem jako załączniki do wiadomości jeśli liczba odbiorców jest niewielka, lub udostępniam je za pośrednictwem naszego portalu jeśli jest większa liczba odbiorców.Udostępniam dokumenty w wersji roboczej innym pracownikom w firmie i spółkach powiązanych, wybierając różne sieci w zależności od zasięgu dokumentu.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 22.3 Aktywność obywatelska on-line
Nazwa kompetencji i opisUczestniczenie w życiu społecznym poprzez zaangażowanie on-line, poszukiwanie możliwości własnego rozwoju i kształtowanie pewności siebie w wykorzystaniu technologii i środowisk cyfrowych, świadomość wykorzystania potencjału technologii w działaniach obywatelskich.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaWiem, że technologia może być używana do interakcji z usługodawcami oraz biernie korzystam z niektórych z nich (np.: społeczności internetowe, władze, szpitale lub ośrodki medyczne, bank).Potrafię aktywnie korzystać z podstawowych funkcji usług internetowych (np.: władze, szpitale lub ośrodki medyczne, bank, usługi e-administracji itp.).Jestem aktywny w przestrzeni internetowej. Wiem, jak się aktywnie zaangażować w obywatelskie działania wirtualne, potrafię korzystać z kilku dostępnych usług społecznych.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyWie, że technologia może być używana do angażowania się w działania demokratyczne (np. lobbing, składanie petycji, kontakt z parlamentem)
Wie, w jaki sposób technologie i media umożliwiają różne formy uczestnictwa obywatelskiego
Przykłady umiejętnościJest w stanie uzyskać dostęp do istotnych sieci i społeczności w różnych celach
Potrafi znaleźć odpowiednie społeczności, sieci i media społecznościowe odpowiadające swoim interesom i potrzebom
Wie i potrafi korzystać z różnych funkcjonalności sieci, mediów i usług internetowych
Przykłady postawZdaje sobie sprawę z potencjału technologii i mediów obywatelskich
Ma realistyczny obraz mediów społecznościowych, sieci i społeczności internetowych
Angażuje się w media obywatelskie
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięKiedy planuję zapisać się na jakiś kurs, wiem, że mogę go szukać on-line pod kątem moich zainteresowań i potrzeb oraz wiem, że będę mógł zadać pytania i uzyskać szczegółowe informacje od instytucji, które oferują odpowiednie kursy.Wyszukałem odpowiednie kursy, wysłałem zapytania do kilku wybranych instytucji, tak bym mógł się zapisać przez Internet.Zapisałem się na kurs, oraz umieściłem swoje dane na stronie internetowej instytucji szkoleniowej, tak by były one dostępne dla osób o podobnych zainteresowaniach.
PracaJako pracownik, używam stron internetowych związków zawodowych, gdzie od czasu do czasu czytam wiadomości, informacje i przepisy.Ubiegałem się przez Internet o członkostwo w związkach zawodowych. Korzystam z usług np. kanału wiadomości, regularnie czytam zamieszczane wiadomości, informacje i przepisy.Aktywnie uczestniczę w internetowym portalu związku zawodowego, angażuję się w działalność obywatelską (jak podpisywanie petycji) i korzystam z usług, takich jak pomoc prawna.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 22.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Nazwa kompetencji i opisWykorzystanie technologii i mediów do pracy grupowej, procesów pracy zespołowej, wspólnego konstruowania i współtworzenia materiałów, wiedzy i treści.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię współpracować z innymi przy użyciu tradycyjnych technologii (na przykład e-mail).Potrafię tworzyć i omawiać efekty pracy we współpracy z innymi za pomocą prostych narzędzi cyfrowych.Często i biegle wykorzystuję kilka narzędzi do współpracy cyfrowej, korzystam z narzędzi do pracy grupowej do tworzenia i udostępniania zasobów, wiedzy i treści.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyWie, że procesy pracy grupowej ułatwiają tworzenie treści
Wie, kiedy procesy pracy grupowej są korzystne przy tworzeniu treści, a kiedy nie
Rozumie dynamikę pracy zespołowej, udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych
Potrafi ocenić wkład innych w jego / jej pracę
Rozumie potrzebę istnienia różnych ról grupowych w trakcie różnych form współpracy on-line
Przykłady umiejętnościPotrafi korzystać z funkcji grupowych oprogramowania oraz usług internetowych (np. śledzenie modyfikacji, komentowanie dokumentu lub zasobu, tagi, wkład do wiki, itp.)
Potrafi dawać i otrzymywać informacje zwrotne
Potrafi pracować zdalnie z innymi osobami
Potrafi korzystać z mediów społecznościowych do różnych form pracy grupowej
Przykłady postawJest gotów dzielić się i współpracować z innym
Jest gotów do pracy w ramach zespołu
Poszukuje nowych form współpracy, które nie zawsze oparte są na poprzednim osobistym kontakcie
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięMuszę współpracować z innymi osobami przy tworzeniu projektu na zajęcia oraz wiem, że korzystanie z technologii w tym celu jest możliwe i efektywne.Zacząłem pracować nad naszym projektem, stworzyłem plik, który udostępniłem, po to żeby inni mogli go komentować i dodawać do niego swoje materiały.Umieściłem dokument w narzędziu do pracy grupowej, po to żeby inni mogli go zmieniać i uzupełniać, a system powiadomi mnie o zmianach, które zostały dokonane.
PracaMuszę stworzyć dokument dotyczący finansowania projektu we współpracy z innymi osobami w firmie, wiem, że mogę korzystać z technologii, aby ułatwić sobie pracę.Stworzyłem wersję roboczą dokumentu dotyczącego finansowania projektu i udostępniłem go innym tak, żeby mogli go komentować i dodawać do niego swoje materiały.Stworzyłem wersję roboczą dokumentu dotyczącego finansowania projektu i umieściłem go w narzędziu do pracy grupowej on-line, tak żeby inni pracujący ze mną nad dokumentem mogli go zmieniać i uzupełniać. System powiadomi mnie w momencie dokonywania zmian, tak żebym mógł przy nich współpracować z innymi, jeśli uznam to za potrzebne.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 22.5 Netykieta
Nazwa kompetencji i opisPosiadanie wiedzy i know-how dotyczących norm zachowań on-line i podczas interakcji wirtualnych, świadomość aspektów różnorodności kulturowej, zdolność ochrony siebie i innych przed ewentualnymi niebezpieczeństwami internetowymi (np. nękanie, przemoc wirtualna), umiejętność opracowania aktywnych strategii identyfikacji niewłaściwych zachowań.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaZnam podstawowe normy zachowań, które mają zastosowanie w komunikacji z innymi za pomocą narzędzi cyfrowych.Znam zasady etykiety on-line i jestem w stanie zastosować je w odniesieniu do siebie.Potrafię zastosować różne aspekty etykiety on-line w różnych przestrzeniach komunikacyjnych i kontekstach. Mam opracowane strategie identyfikowania niewłaściwego zachowania.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyZna zasady zachowania w interakcjach cyfrowych
Rozumie konsekwencje własnych zachowań
Ma świadomość kwestii etycznych w mediach cyfrowych, takich jak odwiedzanie nieodpowiednich stron internetowych i szykanowanie wirtualne
Rozumie, że różne kultury mają różne zasady komunikacji i interakcji
Przykłady umiejętnościPotrafi chronić siebie i innych przed zagrożeniami on-line
Jest w stanie zablokować i zgłosić nadużycia i groźby
Posiada opracowane strategie postępowania i radzenia sobie z szykanowaniem i identyfikacją niewłaściwego zachowania
Przykłady postawPrzestrzega zasad etycznych dotyczących korzystania i publikowania informacji
Posiada wysoką świadomość właściwego zachowania, odpowiedniego do danych mediów, odbiorców i przepisów prawnych
Jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do różnych kultur komunikacji cyfrowej
Akceptuje i docenia różnorodność
Ma ostrożną i rozsądną postawę w kontaktach cyfrowych
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięJestem świadomy, że komentarze wysyłane do mojego nauczyciela nie mogą być w żadnym stopniu obraźliwe.Zawsze ponownie czytam wysyłane przez siebie wiadomości, aby upewnić się, że nie zawierają treści, które mogą być uznane obraźliwe lub nieetyczne. Jeśli otrzymuję takie wiadomości, potrafię je zablokować lub wiem, kogo poinformować o problemie.Czytałem oficjalne materiały w Internecie dotyczące zagadnień etycznych, brałem udział w sesjach on-line, żeby być na bieżąco z nowymi zagadnieniami w tym zakresie.
PracaJestem świadomy, że komentarze umieszczane na stronach internetowych firmy w żaden sposób nie powinny być obraźliwe.Zawsze ponownie czytam wiadomości umieszczane na stronach firmowych, aby upewnić się, że nie zawierają treści, które mogą być uznane obraźliwe lub nieetyczne. Jeśli otrzymuję takie wiadomości, potrafię je zablokować lub wiem, kogo poinformować o problemie.Czytałem oficjalne materiały w Internecie dotyczące zagadnień etycznych, a także brałem udział w sesjach on-line, aby być na bieżąco z wszelkimi nowymi zagadnieniami, które się pojawiają, w szczególności odnoszącymi się do biznesu i handlu.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 22.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Nazwa kompetencji i opisUmiejętność tworzenia, dostosowywania i zarządzania jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, umiejętność ochrony własnej reputacji w świecie wirtualnym, umiejętność zarządzania danymi zawartymi na jednym lub kilku kontach i aplikacjach.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaZdaję sobie sprawę z korzyści i zagrożeń związanych z tożsamością cyfrową.Potrafię kształtować swoją tożsamość cyfrową i śledzić swoje ślady cyfrowe.Potrafię zarządzać kilkoma tożsamościami cyfrowymi w zależności od kontekstu i celu, potrafię monitorować tworzone przez siebie podczas kontaktów w Internecie informacje i dane, wiem w jaki sposób chronić swoją reputację cyfrową.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyZna korzyści posiadania jednej lub wielu tożsamości cyfrowych
Rozumie wzajemne powiązania między światem on-line i offline
Rozumie, że niektóre podmioty i osoby mogą pozytywnie lub negatywnie przyczyniać się do budowania jago/jej tożsamości cyfrowej
Przykłady umiejętnościPotrafi chronić siebie i innych przed zagrożeniami dla e-reputacji
Potrafi skonstruować profil zgodny ze swoimi potrzebami
Potrafi śledzić swoje ślady cyfrowe
Przykłady postawZdaje sobie sprawę z korzyści i zagrożeń związanych z ujawnieniem tożsamości cyfrowej
Nie boi się ujawniać pewnego zakresu informacji o sobie
Stosuje wiele sposobów wyrażania własnej tożsamości i osobowości za pomocą środków cyfrowych
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięRozumiem, że ludzie mogą posiadać pewną wiedzę o mnie w wyniku informacji, które zamieszczam o sobie na szkolnym portalu.Monitoruję informacje, które zamieszczam na szkolnym portalu, tworząc w ten sposób swoją e-reputację.Posiadam różne tożsamości, których używam w przestrzeni związanej z kształceniem i wirtualnej społeczności, do której należę żeby podnosić poziom swojej wiedzy.
PracaZdaję sobie sprawę, że mogę posiadać profil publiczny w branżowej sieci społecznościowej.Posiadam profil na branżowym portalu społecznościowym, używam go tylko do celów zawodowych i udostępniam poprzez niego informacje związane wyłącznie z pracą.Potrafię zarządzać swoim profilem zawodowym i korzystać z usług internetowych, żeby śledzić projekty, w które jestem zaangażowany oraz prace które piszę.