8 listopada 2020

Certyfikacja kompetencji cyfrowych wg DigComp

ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych (ECCC) wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach zaawansowania.
Certyfikat ECCC jest w pełni zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej DigComp wyrażonymi w dokumentach pt.:
* DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe,
* DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model,
* DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use,
* polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie,
* wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015),

Komisja Europejska wskazuje certyfikację kompetencji cyfrowych ECCC m.in. w poniższych swoich publikacjach i raportach:

 

 

Kwalifikowalność ECCC potwierdzona została przez MINISTERSTWO ROZWOJU.
W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.

www.eccc.edu.pl