25 lutego 2016

Siatka oceny

Siatka oceny składa się z 5 obszarów kompetencji cyfrowych i ośmiu poziomów zaawansowania, począwszy od 1 (poziomu podstawowego), poprzez 2 (poziom podstawowy), 3 i 4  (poziom średniozaawansowany), 5 i 6 (poziom zaawansowany) do 7 i 8  (poziom specjalistyczny).
W standardzie ECCC poziomy zachowały również pierwotne nazewnictwo i  ww. poziomom odpowiadają: A1 i A2, B3 i B4, C5 i C6 oraz D7 i D8,

Pięć obszarów zostało wykorzystanych jako podstawa dwóch głównych rezultatów projektu: siatki samooceny i szczegółowych ramy odniesienia. Zgodnie z opisem obszarów, zostało opracowanych osiem poziomów biegłości ( wcześniej 3) dla każdego obszaru. Stanowi to próbę przedstawienia ogólnego zarysu zawartości danego obszaru, ukazując model na bardziej abstrakcyjnym, ogólnym poziomie niż w modelu CERF dotyczącym kompetencji językowych.

W każdym wierszu można rozpoznać kilka elementów odpowiadających tej samej kompetencji.

1- podstawowy2 - podstawowy3 - średniozaawansowany4- średniozaawansowany5 - zaawansowany6 - zaawansowany7 - specjalistyczny8 - specjalistyczny
Informacja i daneNa poziomie podstawowym i ze wsparciem
potrafię:
* identyfikować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych
danych, informacji i treści oraz poruszanie się
między nimi,
• identyfikować proste, własne strategie wyszukiwania
Na poziomie podstawowym oraz samodzielnie
i z odpowiednim wsparciem w razie potrzeby
potrafę:
• identyfkować swoje potrzeby informacyjne,
• znajdować dane, informacje i treści poprzez
proste wyszukiwanie w środowiskach cyfrowych,
• znajdować sposoby na dotarcie do tych
danych, informacji i treści oraz poruszanie się
między nimi,
• identyfkować proste, własne strategie wyszukiwania
Samodzielnie i rozwiązując proste problemy, potrafię:
• wyjaśnić swoje potrzeby informacyjne,
• wykonywać dobrze zdefiniowane i rutynowe wyszukiwania w celu znalezienia danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak uzyskać do nich dostęp i nawigować
między nimi,
• wyjaśnić dobrze zdefiniowane i rutynowe własne
strategie wyszukiwania
Niezależnie, zgodnie z własnymi potrzebami
i rozwiązując dobrze zdefiniowane i nierutynowe
problemy, potrafię:
• zilustrować potrzeby informacyjne,
• organizować wyszukiwanie danych, informacji
i treści w środowiskach cyfrowych,
• opisać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między nimi,
• organizować własne strategie wyszukiwania.
Oprócz wspierania innych, potrafię:
• reagować na potrzeby informacyjne,
• stosować wyszukiwania w celu uzyskania
danych, informacji i treści w środowiskach
cyfrowych,
• pokazywać, jak uzyskać dostęp do tych danych, informacji i treści oraz nawigować między nimi,
• proponować własne strategie wyszukiwania.
Na poziomie zaawansowanym, zgodnie z własnymi potrzebami i potrzebami innych osób, w złożonych kontekstach, potrafię:
• ocenić potrzeby informacyjne,
• dostosować swoją strategię wyszukiwania, aby znaleźć najbardziej adekwatne dane, informacje i treści w środowiskach cyfrowych,
• wyjaśnić, jak dotrzeć do najbardziej adekwatnych danych, informacji i treści oraz nawigować między nimi,
• różnicować własne strategie wyszukiwania
Na poziomie wysoce specjalistycznym potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów z ograniczonymi możliwościami, które są związane z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem danych, informacji i treści cyfrowych,
• integrować swoją wiedzę, aby przyczyniać się do
rozwoju profesjonalnej praktyki i wiedzy oraz wspierać innych w przeglądaniu, wyszukiwaniu i filtrowaniu
danych, informacji i treści cyfrowych
Na najbardziej zaawansowanym i specjalistycznym
poziomie potrafię:
• tworzyć rozwiązania złożonych problemów
z wieloma powiązanymi czynnikami związanych z przeglądaniem, wyszukiwaniem i filtrowaniem danych, informacji i treści cyfrowych.
• zaproponować nowe koncepcje i procesy w danej
dziedzinie
Komunikacja i współpracapatrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1
Tworzenie treści cyfrowychpatrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1
Bezpieczeństwopatrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1
Rozwiązywanie problemówpatrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1patrz DigComp 2.1