25 lutego 2016

Siatka samooceny

Siatka samooceny składa się z 5 obszarów kompetencji cyfrowych i trzech poziomów zaawansowania, począwszy od A (poziomu podstawowego), poprzez B (poziom średniozaawansowany), do C (poziom zaawansowany).

Pięć obszarów zostało wykorzystanych jako podstawa dwóch głównych rezultatów projektu: siatki samooceny i szczegółowych ramy odniesienia. Zgodnie z opisem obszarów, zostały opracowane trzy poziomy biegłości dla każdego obszaru. Stanowi to próbę przedstawienia ogólnego zarysu zawartości danego obszaru, ukazując model na bardziej abstrakcyjnym, ogólnym poziomie niż w modelu CERF dotyczącym kompetencji językowych.

W każdym wierszu można rozpoznać kilka elementów odpowiadających tej samej kompetencji.

 A - podstawowyB - średniozaawansowanyC - zaawansowany
InformacjaPotrafię wyszukiwać informacje w Internecie za pomocą wyszukiwarki.
Potrafię zapisywać lub przechowywać pliki oraz treści (np. tekst, zdjęcia, muzykę, wideo, strony internetowe), a następnie wracać do zapisanych treści.
Wiem, że nie wszystkie informacje w Internecie są wiarygodne.
Potrafię używać różnych wyszukiwarek do wyszukiwania informacji. Potrafię wyselekcjonować właściwą informację z wyniku wyszukiwania.
Potrafię porównać różne źródła informacji pod kątem ich wiarygodności.
Wiem jak zapisywać, przechowywać pliki lub odnośniki do nich. Posiadam własną strategię przechowywania informacji.
Wiem jak organizować zapisane informacje i treści oraz jak nimi zarządzać.
Potrafię zastosować różnorodne strategie wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie.
Mam krytyczny stosunek do informacji. Potrafię sprawdzić i ocenić aktualność oraz wiarygodność informacji.
Potrafię filtrować i śledzić otrzymywane informacje.
Potrafię zastosować różne metody i narzędzia do organizacji plików, zawartości i informacji.
Potrafię zastosować różne strategie pobierania i zarządzania treścią, która została zorganizowana i zapisana przeze mnie lub innych.
Wiem jak uzyskać dostęp do miejsc wymiany informacji on-line.
KomunikacjaPotrafię komunikować się z innymi za pomocą podstawowych narzędzi komunikacji (np. telefon komórkowy, VoIP, czat lub e-mail).
Znam podstawowe zasady zachowania podczas komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych. Potrafię udostępniać pliki i treści korzystając z prostych narzędzi.
Wiem, że technologia umożliwia korzystanie z niektórych usług oraz potrafię biernie wykorzystać część z nich.
Potrafię współpracować z innymi przy użyciu tradycyjnych technologii.
Zdaję sobie sprawę z korzyści i zagrożeń związanych z tożsamością cyfrową.
Potrafię komunikować się za pomocą kilku narzędzi wykorzystując ustawienia zaawansowane (np. telefon komórkowy, VoIP, czat, e-mail).
Znam zasady netykiety i potrafię je stosować do własnych potrzeb.
Wiem jak korzystać z serwisów społecznościowych, potrafię przekazywać i dzielić się wiedzą, treściami i informacjami. Potrafię aktywnie korzystać z podstawowych funkcji usług internetowych.
Potrafię tworzyć i omawiać rezultaty komunikując się za pomocą prostych narzędzi cyfrowych.
Wiem jak kształtować swoją tożsamość cyfrową i śledzić swój ślad cyfrowy.
Potrafię korzystać z wielu narzędzi komunikacji cyfrowej (e-mail, czat, SMS, komunikatory, blogi, mikro-blogi, SNS).
Potrafię zastosować różne aspekty netykiety do przestrzeni i sytuacji komunikacyjnych.
Mam opracowane strategie rozpoznawania niewłaściwego zachowania.
Potrafię dostosować sposób i rodzaj komunikacji do danego celu.
Potrafię dostosować styl i sposób komunikacji do odbiorcy.
Wiem jak zarządzać różnymi rodzajami przychodzącej korespondencji.
Wiem jak uczestniczyć w aktywnej wymianie informacji, treści i zasobów za pośrednictwem portali społecznościowych, sieci i platform współpracy.
Jestem aktywny w przestrzeni cyfrowej.
Wiem, jak zaangażować się w działania obywatelskie w Internecie, potrafię korzystać z narzędzi do tego przeznaczonych.
Często i biegle wykorzystuję cyfrowe narzędzia pracy grupowej do współpracy przy tworzeniu i udostępnianiu zasobów, wiedzy i treści.
Wiem jak zarządzać kilkoma tożsamościami cyfrowymi odpowiednio do sytuacji i celu, potrafię śledzić informacje i dane tworzone w kontaktach cyfrowych, a także wiem jak chronić swoją reputację cyfrową.
Tworzenie treściPotrafię tworzyć proste treści cyfrowe (np. tekst, tabele, obrazy, pliki dźwiękowe, itp.).
Potrafię w podstawowym zakresie edytować treści stworzone przez innych.
Potrafię modyfikować proste funkcje i ustawienia oprogramowania i aplikacji (zastosować ustawienia domyślne).
Wiem, że treść może być objęta prawami autorskimi.
Potrafię tworzyć treści cyfrowe w różnych formatach (np. tekst, tabele, obrazy, pliki dźwiękowe).
Potrafię edytować, poprawiać i modyfikować treść stworzoną przez mnie lub inne osoby.
Posiadam podstawową wiedzę dotyczącą różnic miedzy prawem autorskim, copyleft i creative commons, potrafię stosować licencje do tworzonych przeze mnie treści.
Potrafię wprowadzać modyfikacje do oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane, podstawowe modyfikacje kodu programu).
Potrafię tworzyć treści cyfrowe w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych.
Potrafię stosować różnorodne narzędzia cyfrowe do tworzenia autorskich treści multimedialnych.
Potrafię łączyć istniejące elementy tworząc nowe treści.
Wiem, w jaki sposób różne rodzaje licencji odnoszą się do informacji i źródeł przeze mnie wykorzystywanych i tworzonych.
Potrafię ingerować w (otwarte) programy, modyfikować, zmieniać lub pisać kod źródłowy, potrafię kodować i programować w kilku językach; rozumiem systemy i funkcje stojące za programami.
BezpieczeństwoPotrafię wykonać podstawowe działania, aby chronić swoje urządzenia (np. za pomocą programów antywirusowych i haseł).
Wiem, że w Internecie mogę udostępniać tylko określony rodzaj informacji o sobie i innych.
Wiem, jak uniknąć szykanowania w Internecie.
Wiem, że technologia, kiedy jest niewłaściwie stosowana, może mieć wpływ na moje zdrowie.
Wykonuję podstawowe działania w celu oszczędzania energii.
Wiem, jak chronić swoje urządzenia cyfrowe oraz aktualizuję swoje strategie bezpieczeństwa.
Wiem jak chronić prywatność własną i innych w Internecie.
Mam ogólną wiedzę dotyczącą ochrony prywatności i mam podstawową wiedzę dotyczącą sposobów gromadzenia i wykorzystywania moich danych.
Wiem jak ochronić siebie i innych przed szykanowaniem w Internecie.
Rozumiem ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem technologii (od aspektów ergonomicznych do uzależnień).
Rozumiem pozytywny i negatywny wpływ wykorzystywania technologii na środowisko.
Często aktualizuję swoje strategie bezpieczeństwa.
Potrafię przeciwdziałać zagrożeniom urządzenia.
Często zmieniam domyślne ustawienia parametrów bezpieczeństwa w serwisach Internetowych w celu zwiększenia ochrony mojej prywatności.
Mam świadomą i szeroką wiedzę na temat kwestii związanych z prywatnością oraz wiem, jak moje dane są gromadzone i wykorzystywane.
Wiem, jak rozsądnie korzystać z technologii informacyjnych aby uniknąć problemów zdrowotnych.
Wiem jak znaleźć równowagę miedzy światem wirtualnym i realnym.
Mam świadomość wpływu technologii cyfrowych na codzienne życie, konsumpcję w Internecie i środowisko.
Rozwiązywanie problemówPotrafię znaleźć wsparcie i pomoc, w sytuacji gdy wystąpił problem techniczny lub w przypadku korzystania z nowego urządzenia, programu lub aplikacji.
Wiem jak rozwiązać niektóre rutynowe problemy.
Potrafię korzystać z technologii do rozwiązywania problemów, ale w ograniczonym zakresie.
Potrafię podejmować decyzje wybierając narzędzia cyfrowe do rutynowych działań.
Potrafię wybrać narzędzie cyfrowe do rutynowych działań.
Wiem, że technologie i narzędzia cyfrowe mogą być wykorzystywane w celach twórczych oraz potrafię twórczo wykorzystywać technologie.
Posiadam wiedzę podstawową ale mam też świadomość swoich ograniczeń w wykorzystaniu technologii cyfrowych.
Potrafię rozwiązywać proste problemy pojawiające podczas korzystania z technologii cyfrowych.
Rozumiem, co można i czego nie można wykonać przy użyciu technologii.
Potrafię rozwiązać nietypowe zadania poprzez badanie możliwości technologicznych.
Potrafię wybrać odpowiednie narzędzie, które odpowiada moim potrzebom i ocenić jego skuteczność.
Potrafię korzystać z technologii do tworzenia kreatywnych rezultatów oraz potrafię korzystać z technologii do rozwiązywania problemów.
Współpracuję z innymi przy tworzeniu innowacyjnych i twórczych rozwiązań, jednak nie przejmuję inicjatywy.
Wiem, w jaki sposób uczyć się nowych zagadnień dotyczących technologii.
Potrafię rozwiązać szeroki zakres problemów, które powstają podczas korzystania z technologii cyfrowej.
Potrafię wybrać odpowiednie narzędzie, urządzenie, aplikację, oprogramowanie lub usługę, aby wykonać nowe zadanie.
Zdaję sobie sprawę z nowych rozwiązań technologicznych.
Rozumiem jak działają nowe narzędzia.
Potrafię krytycznie ocenić, które narzędzie najlepiej służy moim celom.
Potrafię rozwiązać problemy koncepcyjne korzystając z technologii i narzędzi cyfrowych, potrafię przyczyniać się do tworzenia wiedzy za pomocą środków technologicznych, potrafię brać udział w działaniach innowacyjnych, poprzez wykorzystanie technologii.
Aktywnie współpracuję z innymi przy tworzeniu oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań.
Często uaktualniam swoje umiejętności cyfrowe.