Raport-DIGCOMPDigComp Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie.

Udostępniamy Państwu polskojęzyczną wersję raportu Komisji Europejskiej w formacie PDF.

 

DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model
Odniesienia.

 

 

                               


DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania.