Raport-DIGCOMPDigComp Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie. (ECCC)

Udostępniamy Państwu polskojęzyczną wersję raportu Komisji Europejskiej w formacie PDF.

 DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model
Odniesienia. (PTI)

 

 

                               

DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania. (ECCC – patronat Ministerstwa Cyfryzacji)

 

 

 

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – DigCompEdu. (ECCC – patronat Ministra Edukacji i Nauki)