Raport-DIGCOMPDigComp Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie.
(ECCC)

Udostępniamy Państwu polskojęzyczną wersję raportu Komisji Europejskiej w formacie PDF.

 

 

DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia.
(PTI)

 

 

 

DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania.
(ECCC – patronat Ministerstwa Cyfryzacji)

 

 

 

DigComp 2.2 Ramy kompetencji cyfrowych
dla obywateli
z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw
(ECCC – patronat Ministerstwo Edukacji i Nauki)

 

 

 

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – DigCompEdu.
(ECCC – patronat Ministra Edukacji i Nauki)