25 lutego 2016

Obszar 3: Tworzenie treści

Opis ogólny:

Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Kompetencje:

3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzanie treści
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie

Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 23.1 Tworzenie treści
Nazwa kompetencji i opisTworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edycja i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, zdolność ekspresji twórczej przy wykorzystaniu mediów cyfrowych i technologii
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię tworzyć proste treści cyfrowe (np. tekst, tabele, obrazy, pliki dźwiękowe itp.).Potrafię tworzyć treści cyfrowe w różnych formatach, również multimedialnych (np. tekst, tabele, obrazy, pliki dźwiękowe itp.).Potrafię tworzyć treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych. Potrafię stosować różnorodne narzędzia cyfrowe do tworzenia autorskich treści multimedialnych.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyWie, że treści cyfrowe mogą być tworzone w różnych formach
Wie, jakie oprogramowanie oraz aplikacja najlepiej pasuje do rodzaju tworzonej treści
Rozumie, w jaki sposób przekazywane jest znaczenie treści w tworzonych multimediach (tekstach, obrazach, plikach dźwiękowych, wideo)
Przykłady umiejętnościPotrafi korzystać z podstawowych pakietów do tworzenia treści w różnych formach (tekst, pliki dźwiękowe, numeryczne, obrazy)
Potrafi tworzyć reprezentacje wiedzy (np. mapy myśli, diagramy) za pomocą mediów cyfrowych
Potrafi korzystać z różnych mediów do twórczego wyrażania siebie (tekst, obrazy, pliki dźwiękowe i filmowe)
Potrafi edytować treści w celu podniesienia jakości efektu końcowego
Przykłady postawNie jest zadowolony z powszechnie stosowanych form tworzenia treści, ale odkrywa nowe sposoby i formaty
Widzi potencjał technologii i mediów do wyrażania siebie i tworzenia wiedzy
Docenia wartość dodaną nowych mediów w procesach poznawczych i twórczych
Jest krytyczny w stosunku do tworzenia i stosowania wiedzy poprzez media i technologie
Jest biegły w tworzeniu treści medialnych i wyrażaniu siebie
Jest zaangażowany w kreatywne tworzenie treści
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięMam potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów innym osobom z klasy i potrafię kreatywnie wykorzystać do tego technologię.Mam potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów innym osobom z klasy, potrafię kreatywnie wykorzystać do tego oprogramowanie do tworzenia obrazów, wideo i muzyki.Mam potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów innym osobom z klasy, wiem, w jaki sposób zintegrować pliki dźwiękowe, tekst, obrazy, wideo i muzykę w formacie filmowym.
PracaMam potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów zespołowi projektowemu i potrafię kreatywnie wykorzystać do tego technologię.Mam potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów zespołowi projektowemu, potrafię kreatywnie wykorzystać do tego oprogramowanie do tworzenia obrazów, wideo i muzyki.Mam potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów zespołowi projektowemu, wiem, w jaki sposób zintegrować pliki dźwiękowe, tekst, obrazy, wideo i muzykę w formacie filmowym.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 23.2 Integracja i przetwarzanie treści
Nazwa kompetencji i opisUmiejętność wprowadzania zmian, udoskonalania i modyfikacji istniejących zasobów w celu tworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści i wiedzy.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię wprowadzać podstawowe zmiany w treściach utworzonych przez inne osoby.Potrafię edytować, poprawiać i modyfikować treść stworzoną przeze mnie lub inne osoby.Potrafię łączyć istniejące elementy tworząc nowe treści.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyPrzyczynia się do rozwijania domeny wiedzy ogólnodostępnej (np. wiki, fora publiczne, opinie)
Wie, że zasoby mogą być budowane z różnorodnych i niesekwencyjnych źródeł informacji
Wie o istnieniu różnych baz danych i zasobów, które mogą być przetwarzane i ponownie wykorzystywane
Wie, że treści powinny zawierać odwołania
Przykłady umiejętnościJest w stanie wykorzystać funkcje edycji do prostych modyfikacji
Potrafi tworzyć reprezentacje wiedzy (np. mapy myśli, diagramy) z wykorzystaniem mediów cyfrowych
Potrafi wykorzystać odpowiednie licencje do tworzenia i udostępniania treści
Potrafi przekształcać istniejące treści w nowe
Potrafi tworzyć nowe treści poprzez przemieszanie i dopasowanie istniejących elementów
Przykłady postawJest krytyczny w doborze treści i zasobów, które mają zostać ponownie opracowane
Potrafi ocenić i docenić prace innych osób Jest świadomy istnienia repozytoriów (np. otwarte zasoby edukacyjne)
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięPotrafię zredagować pierwszą wersję pisanej pracy i wprowadzić zmiany sugerowane przez nauczyciela.Kiedy piszę pracę, często stosuję utworzony przeze mnie materiał zawierający liczby lub tabele pochodzące z innych źródeł i cytuję je w celu poparcia stawianych przez mnie tez.Kiedy piszę pracę, potrafię używać programu, który pozwala na podanie odwołań do istniejących danych poprzez podanie linków, bez konieczności i kopiowania i wklejania danych.
PracaPotrafię zredagować tekst newslettera, który dostaję od współpracowników do sprawdzenia.Każdego miesiąca tworzę firmowy newsletter, umieszczając przesłane mi materiały z różnych źródeł.Każdego miesiąca tworzę firmowy newsletter, korzystam przy tym z szablonu który pozwala mi na bezpośrednie umieszczanie danych z przesłanych mi materiałów bez konieczności ich kopiowania i wklejania.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 23.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
Nazwa kompetencji i opisRozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do informacji i treści.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaWiem, że niektóre używane przeze mnie treści mogą być objęte prawami autorskimi.Posiadam podstawową wiedzę dotyczącą różnic między prawem autorskim, copyleft i creative commons, potrafię stosować licencje do tworzonych przeze mnie treści.Wiem, w jaki sposób różne rodzaje licencji odnoszą się do informacji i źródeł przeze mnie wykorzystywanych i tworzonych.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyBierze pod uwagę zasady licencji podczas korzystania i publikowania informacji
Rozumie prawa autorskie i zasady licencji
Wie, że istnieją różne sposoby licencjonowania tworzonej własności intelektualnej
Rozumie różnice między prawami autorskimi, creative commons, copyleft i licencjami publicznymi
Przykłady umiejętnościWie, jakie licencje zastosować w odniesieniu do utworzonych przez siebie treści cyfrowych
Wie, gdzie znaleźć informacje dotyczące prac autorskich i zasad licencji
Przykłady postawZajmuje krytyczne stanowisko wobec ram prawnych i przepisów
Zachowuje się samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie i wybory
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięWiem, że pewne zachowania są nielegalne, takie jak pobieranie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia.Rozumiem, które materiały edukacyjne używane przeze mnie są objęte prawami autorskimi, a które nie, rozumiem również, które prawa odnoszą się do przygotowywanych przez mnie prac.Potrafię stosować różne licencje w odniesieniu do tworzonych przez mnie materiałów edukacyjnych oraz zapoznałem się szczegółowo z prawem odnoszącym się do nielegalnych praktyk edukacyjnych w Internecie.
PracaZnam konsekwencje zamieszczania komentarzy na temat konkurencji, które mogą być interpretowane jako zniesławiające lub negatywne.Mam intuicyjną wiedzę dotyczącą prawa stosowanego w odniesieniu do biznesu i działalności komercyjnej w Internecie.Prowadzę działania w Internecie, uczestniczyłem w wirtualnych seminariach specjalistycznych dotyczących praw odnoszących się do nielegalnej działalności biznesowej i działalności komercyjnej w Internecie.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 23.4 Programowanie
Nazwa kompetencji i opisZastosowanie ustawień, modyfikacji programu, aplikacji, oprogramowania i urządzeń do zrozumienia funkcji i zastosowania danego programu.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię zmodyfikować kilka prostych funkcji oprogramowania i aplikacji (zastosować podstawowe ustawienia).Potrafię wprowadzać modyfikacje do oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane, podstawowe modyfikacje treści programu).Potrafię ingerować w (otwarte) programy, modyfikować, zmieniać lub pisać kod źródłowy, potrafię kodować i programować w kilku językach, rozumiem, systemy i funkcje stojące za programami.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyWie, jak działają systemy i procesy cyfrowe
Wie, jak działa oprogramowanie
Rozumie ekosystemy technologiczne
Zna zasady strukturalne w technologii
Przykłady umiejętnościTworzy złożone modele, symulacje i wizualizacje w świecie rzeczywistym z wykorzystaniem informacji cyfrowych Potrafi kodować i programować urządzenia cyfrowe
Potrafi zmienić podstawowe ustawienia
Potrafi zastosować zaawansowane ustawienia
Przykłady postawMa świadomość istnienia procesów myślenia obliczeniowego
Wie, że można zastosować własne ustawienia do większości istniejących programów
Jest ciekawy potencjału TIK dla programowania i tworzenia rezultatów
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięPotrafię zmodyfikować szablon stylu edytora tekstu, którego używam.Potrafię używać otwartego oprogramowania do tworzenia własnej biblioteki odniesień.Potrafię stworzyć nowy program do zarządzania odniesieniami, odpowiadający moim potrzebom.
PracaPotrafię modyfikować firmową stronę internetową utworzoną przez kogoś innego.Potrafię stworzyć prostą stronę internetową przy użyciu prostych narzędzi edycji stron.Potrafię programować strony internetowe używając różnych języków programowania.