Zawiązanie koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia

Komisja Europejska zawiązała koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia (Digital Skills and Jobs Coalition), która jest nową przewodnią inicjatywą skupiającą wszystkie zainteresowane strony i państwa członkowskie. Sygnatariusze porozumienia, wśród których jest polska Fundacja ECCC zobowiązały się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie umiejętności cyfrowych w Europie.