25 lutego 2016

Załącznik II: Powiązania między kompetencjami

Obszar kompetencji
Wymiar 1
Kompetencje
Wymiar 2
Odniesienia
1. Informacja1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji2.1, 2.2
1.2 Ocena Informacji
1.3 Przechowywanie i odnajdywanie informacji3.3, 2.2, 2.1, 4.1
2. Komunikacja2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami1.3, 3.3
2.3 Aktywność obywatelska online
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych2.5
2.5 Netykieta
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową4.2
3. Tworzenie treści3.1 Tworzenie treści1.1, 1.2, 2.1, 2.2
3.2 Integracja i przetwarzanie treści1.1, 1.3, 1.4, 3.3, 2.2
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji1.4
3.4 Programowanie5.1
4. Bezpieczeństwo4.1 Narzędzia służące ochronie1.1, 5.1
4.2 Ochrona danych osobowych1.1, 2.6
4.3 Ochrona zdrowia2.1, 2.5
4.4 Ochrona środowiska5.3
5. Rozwiązywanie problemów5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych5.4
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów1.1,1.2, 1.3
5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii4.4, 5.4
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowychOdnosi się do wszystkich aspektów kompetencji cyfrowych