Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

logo_pl

Minister Rozwoju opublikował kolejną wersję wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2: Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10(iii) – podobnie jak w poprzedniej wersji wytycznych – zawiera zdefiniowane obszary kompetencji cyfrowych oraz powiązane z nimi serie kompetencji (Tabela nr 1).

W dalszej części wytyczne przedstawiają w Tabeli nr 2 opisy kompetencji oraz trzech poziomów znajomości.

W załączniku umieszczony został odnośnik do szczegółowych informacji na temat ramy DIGCOMP znajdujących się na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.

Wytyczne obowiązują od dnia 6 września 2016 r.