25 lutego 2016

Siatka oceny

Siatka oceny składa się z 5 obszarów kompetencji cyfrowych i ośmiu poziomów zaawansowania, począwszy od 1 (poziomu podstawowego), poprzez 2 (poziom podstawowy), 3 i 4  (poziom średniozaawansowany), 5 i 6 (poziom zaawansowany) do 7 i 8  (poziom specjalistyczny).
W standardzie ECCC poziomy zachowały również pierwotne nazewnictwo i  ww. poziomom odpowiadają: A1 i A2, B3 i B4, C5 i C6 oraz D7 i D8,

Pięć obszarów zostało wykorzystanych jako podstawa dwóch głównych rezultatów projektu: siatki samooceny i szczegółowych ramy odniesienia. Zgodnie z opisem obszarów, zostało opracowanych osiem poziomów biegłości ( wcześniej 3) dla każdego obszaru. Stanowi to próbę przedstawienia ogólnego zarysu zawartości danego obszaru, ukazując model na bardziej abstrakcyjnym, ogólnym poziomie niż w modelu CERF dotyczącym kompetencji językowych.

W każdym wierszu można rozpoznać kilka elementów odpowiadających tej samej kompetencji.