Polska Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016

Komisja Europejska w ramach konkursu DIGITAL SKILLS AWARD 2016 spośród  258 projektów wyłoniła 16 w 4 kategoriach, które według oceny Kapituły najlepiej zachęcają ludzi do rozwijania umiejętności cyfrowych w pracy, edukacji i życiu.
Polska Fundacja ECCC została została nominowana do nagrody spośród ostatecznie wyłonionych 4 projektów w kategorii Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli.
Kategorie:

  • Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli (66 projektów).
  • Umiejętności cyfrowe dla rynku pracy (58 projektów).
  • Wysoko wykwalifikowani specjaliści ICT w Europie (114 projektów).
  • Umiejętności cyfrowe w edukacji (20 projektów).