DigComp 2.1

Komisja Europejska opublikowała kolejną aktualizację Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znanej również jako DigComp, .

Niniejszy dokument pt. DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use wprowadza stanowi 2gą fazę aktualizacji ramy DigComp, która wprowadza 8 poziomów umiejętności kompetencji cyfrowych. Obecny dokument jest podstawowym materiałem europejskim służącym rozwijaniu i rozumieniu kompetencji cyfrowych przez obywatelu Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przesłaniem ewentualnych uwag i komentarzy za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego DigComp.