DigComp 2.0

publication_101254_coverEuropejska Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znana również jako DigComp, oferuje narzędzie do zwiększenia kompetencji cyfrowych obywateli. Rama DigComp została po raz pierwszy opublikowana w 2013 roku i stała się punktem odniesienia dla wielu inicjatyw związanych z kompetencjami cyfrowymi, zarówno na poziomie europejskim, jak i państw członkowskich.

Niniejszy dokument wprowadza DigComp 2.0 i stanowi 1 fazę aktualizacji ramy, która koncentruje się na koncepcyjnym modelu odniesienia, wprowadza nowe słownictwo oraz uproszcza opisy. Obecny dokument zawiera również przykłady, w jaki sposób DigComp jest stosowany na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przesłaniem ewentualnych uwag i komentarzy za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego DigComp.