DigComp 2.2

Komisja Europejska opublikowała kolejną aktualizację koncepcji ramy DigComp pt. DigComp 2.2 The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes. W pracach nad nową DigComp 2.2 uczestniczyła Fundacja ECCC.

DigComp w Indiach

W dniu 20 sierpnia 2020 r. odbyła się inauguracja ECCC DigComp w Indiach. Wraz z indyjskimi partnerami ECCC rozpoczyna wdrażanie w tym kraju promocji kompetencji cyfrowych wg ram Komisji Europejskiej DigComp. Prowadzone będą egzaminy kompetencji cyfrowych ECCC oraz szkolenia cyfrowe oparte na DigComp.

DigComp At Work

Komisja Europejska opublikowała raport pt. DigComp at Work. Ma on na celu wsparcie interesariuszy we wdrażaniu prac w ramach Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych (DigComp) w kontekście zdolności do zatrudnienia i zatrudnienia, poprzez analizę i udostępnianie 9 istniejących, inspirujących praktyk europejskich i wdrożeń DigComp, w wśród których Komisja Europejska zawarła polską certyfikację ECCC w pełni opartą[…]

ECCC i DigComp na Cyprze

W dniu 1 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na wdrożenie ram kompetencji cyfrowych DigComp oraz standardu certyfikacji cyfrowych ECCC na Cyprze. Jest to kolejny kraj, w którym powstaje placówka ECCC prowadząca egzaminy kompetencji cyfrowych w standarcie ECCC w oparciu o ramy DigComp.