ECCC i DigComp na Cyprze

W dniu 1 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na wdrożenie ram kompetencji cyfrowych DigComp oraz standardu certyfikacji cyfrowych ECCC na Cyprze. Jest to kolejny kraj, w którym powstaje placówka ECCC prowadząca egzaminy kompetencji cyfrowych w standarcie ECCC w oparciu o ramy DigComp.