Europejskie ramy kompetencji cyfrowych - DigComp

Ramy DigComp

Raporty Komisji Europejskiej - JRC (ENG) + wydania polskie (PL)
DigComp
DigComp
A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe
DigComp (PL) ECCC
DigComp (PL) ECCC
Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie
DigComp 2.0
DigComp 2.0
The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model
DigComp 2.0 (PL) PTI
DigComp 2.0 (PL) PTI
Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia
DigComp 2.1
DigComp 2.1
The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use
DigComp 2.1 (PL) ECCC
DigComp 2.1 (PL) ECCC
Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami (zastosowania
DigComp 2.2
DigComp 2.2
The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes
DigComp 2.2 (PL) ECCC
DigComp 2.2 (PL) ECCC
Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw
DigComp Edu
DigComp Edu
European Framework for the Digital Competence of Educators – DigCompEdu
DigComp Edu (PL) ECCC
DigComp Edu (PL) ECCC
Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – DigCompEdu

DigComp

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych
Informacja i dane

identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu

Komunikacja i współpraca

komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa

Tworzenie treści cyfrowych

Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Bezpieczeństwo

ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie

Rozwiązywanie problemów

identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb

WIADOMOŚCI

Aktualności z cyfrowego świata

Europejska agenda cyfrowa
Digital Agenda for Europe

Inicjatywa Komisji Europejskiej na lata 2010-2030
EAC

Strategia jednolitego rynku cyfrowego w Europie rozwinęła agendę cyfrową, opartą na trzech filarach:
1) ułatwienie dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej Europie,
2) stworzenie optymalnych warunków dla sieci i usług cyfrowych; oraz
3) oraz maksymalizacja potencjału wzrostu tkwiącego w gospodarce cyfrowej.
W 2021 r. strategia ta została wzbogacona o cyfrowy kompas na 2030 r., w którym określono cele UE w zakresie cyfryzacji na kolejną dekadę.

Kluczowe wskaźniki dla rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce monitorowane są za pomocą standardu ECCC w porozumieniu z Komisją Europejską .

Wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w programie monitorującym rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce zapraszamy do współpracy.

Cele do osiągnięcia na 2030 r.:

 • umiejętności

  % wszystkich osób dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe,

 • przedsiębiorstwa

  % małych i średnich przedsiębiorstw w UE powinno osiągnąć przynajmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych

 • infrastruktura

  % gospodarstw domowych w UE powinny mieć łączność gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary znajdować się w zasięgu sieci 5G;

 • Usługi publiczne

  % kluczowych usług publicznych powinno być dostępnych online; wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej a 80 % obywateli powinno korzystać z rozwiązań w zakresie tożsamości elektronicznej.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia DigComp w Polsce

Krajowy punkt kontaktowy DigComp

Mamy nadzieję, że informacje przedstawione na niniejszej stronie przyczyniły się do uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy na temat kompetencji cyfrowych DigComp.
W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do podjęcia kontaktu poprzez KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DigComp, który działa w ramach współpracy z Komisją Europejską
Tel: +48 81 444 99 46
e-mail: info@digcomp.pl