Polska Nagroda Innowacyjności 2019


W dniu 24 października 2019 r. na VII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Olsztynie Fundacja ECCC została nagrodzona Polską Nagrodą Innowacyjności 2019 za innowacyjny standard walidacji kompetencji cyfrowych ECCC (DigComp).