European Quality Certificate 2019

W dniu 14 listopada 2019 r. na V Europejskim Kongresie Jakości Fundacja ECCC otrzymała EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE, potwierdzający wysoką jakość standardu ECCC DigComp.